Ceny

Kompletny system składa się z trzech elementów:

  • przynajmniej jednego rejestratora
  • zbioru kart transponderowych (zbliżeniowych)
  • dostępu do aplikacji zarządzająco - rozliczającej

Rejestrator
W posiadanie rejestratora można wejść na trzy sposoby:poprzez jego zakup, poprzez jego dzierżawę oraz poprzez jego nieodpłatne przekazanie.
Zakup charakteryzuje się jednorazową opłatą. Klient dostaje urządzenie wraz z 12 miesięczną gwarancją na elektronikę. Cena obejmuje również 3 miesięczy abonament na korzystanie z internetowej aplikacji e-dziecko wraz z wszystkimi uaktualnieniami, zmianami . 
Cena za urządzenie: 1800 zł brutto.

Dzierżawa  charakteryzuje się tym, że Klient otrzymuje urządzenie do korzystania w zamian za comiesięczny czynsz. Czynsz obejmuje bezterminową gwarancję (naprawy urządzenia, wymiana na nowe (z wyłączeniem aktów wandalizmu) plus bezterminowe uaktualnianie i dostęp do oprogramowania raportującego e-dziecko. Reasumując Przedszkole dostanie zawsze najnowsze, zgodne z ustawami oprogramowanie do rozliczania dzieci. Cena wynajmu rejestratora to 100 zł + VAT = 123,00 zł brutto na każdy miesiąc. Minimalny okres dzerzawy wynosi 24 miesiące.
 
Nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż urządzenia za 1 zł lub darowizna (w zależności od formy jaką preferuje klient) jest wersją wariantu "zakup" stosowaną w sytuacji gdy np. karty finansują rodzice lub sponsor. Dla przykładu jeśli przedszkole zamawia 400 kart to cena jednej karty wynosi 10 zł, 1800zł/400 = 4,5 zł + 10 zł = 14,5 zł za kartę (brutto). Opcja polecana przy dużych przedszkolach (większa liczba dzieci) gdyż pozwala przy stosunkowo niskiej cenie karty otrzymać na własność urządzenie.

Karty
W zależności od ilości zamówionych kart (sumarycznie) cena jednej karty brutto wynosi:
  • do 100 kart: 15 zł brutto.
  • od 101 do 300 kart: 12 zł brutto.
  • powyżej 300 kart: 10 zł brutto.
Jest to cena karty transponderowej (zbliżeniowej) działającej na częstotliwości 13,56 MHz, spersonalizowanej i z nadrukowanym numerem karty zgodnym z standardem ISO/IEC 7812.

Dostęp do aplikacji E-Dziecko

Odnowienie rocznego abonamentu (+12 miesięcy przy pierwszym abonamencie ) dostępu do aplikacji (uwzględniającej wszelkie uaktualnienia): 300 zł + VAT = 369 zł brutto.
  Cena dotyczy wersji bez Kontroli Dostępu 


 

COPYRIGHT © 2011 ISOCOM wszyskie prawa zastrzeżone