Przedszkole w Rzeszowie

Cel: Usprawnienie pracy przedszkola poprzez zmniejszenie obciążenia pracowników ewidencją dzieci i rozliczaniem ich pobytu.

Rozwiązanie:  Wdrożono system e-Dziecko.  W przedszkolu zainstalowano rejestreator który zlicza czas przyjścia dzieci do przedszkola i wyjścia. Ze strony opiekuna odprowadzającego dziecko do placówki całe zaangażowanie sprowadza się do zbliżenia karyę do czytnika(rejestratora)
Odbierając dziecko z przedszkola, rodzic ponownie zbliża kartę do czytnika w celu odnotowania wyjścia. System w tym czasie oblicza koszty żywienia i ewentualnej opieki za dodatkowe godziny. 

Korzyści: Opiekunki mogą poświęcić więcej czasu dzieciom zamiast sporządzać listy obecności.

Księgowość na bieżąco może obserwować koszty żywienia i ponadprogramowego pobytu dzieci w przedszkolu, a także rejestrować wpłaty rodziców, aby je następnie szybko rozliczyć korzystając z wbudowanych w system modułów księgowych.

Dyrekcja posiada możliwość monitorowania działalności przedszkola dzięki modułom statystycznym.

Czas instalacji: 2014r.

 

COPYRIGHT © 2011 ISOCOM wszyskie prawa zastrzeżone