Raporty

Elektroniczny System Ewidencji i Rozliczania Pobytu Dziecka w Przedszkolu został przygotowany w celu ułatwienia prowadzenia  rozliczeń pobytu dziecka w przedszkolu. Nasi programiści stworzyli środowisko pracy bardzo przyjazne dla użytkownika.

Jakość i sposób przygotowywania raportów jest podstawową zaletą systemu eDziecko.

 

Zanim powstanie raport musimy wprowadzić podstawowe dane takie jak:

1. Godziny otwarcia

2. Godziny "darmowe"

3. Zakres dat w jakich jest generowany raport

3. Opłata za godzinę

4. Rozdzielczość

i tylko tyle. Te dane wprowadzać może osoba upoważniona do tego. Można je zmieniać w kązdej chwili gdy zachodzi taka potrzeba. 

 

 

 

Ustawianie danych do raportu

 

Zawsze na pierwszej stronie raportu są prezentowane parametry dla jakich wykonano zestawienie.

Są to:

 • 1. zakres czasowy - zwykle obejmujący jeden miesiąc.
 • 2. początek czasu bezpłatnego - określa od której godziny zaczyna się "bezpłatny czas pobytu dziecka w placówce", np. godzina 8:00.
 • 3. koniec czasu bezpłatnego - jak wyżej, tylko że koniec okresu bezpłatnego. Zwykle jest to pięć godzin od parametru poprzedniego, np. 13:00.
 • 4. godzina otwarcia - zakładając, że rodzic nie dokona obowiązku "odbicia karty" na rejestratorze, przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola, jest to czas od którego zaczynamy naliczanie pobytu dziecka. Np. 6:30.
 • 5. godzina zamknięcia - do której pracuje placówka. Gdy rodzić "zapomni" zarejestrować wybranie dziecka z przedszkola, za czas zabrania będzie przyjęta ta godzina. Np. 17:00.
 • 6. stawka godzinowa - określa ile kosztuje jedna godzina pobytu dziecka w przedszkolu w czasie "pozanormatywnym" - dla naszych przykładów - przed 8:00 i po 13:00. Dla przykładu 2,50 zł/h
 • 7. rozdzielczość - określa jak dokładnie naliczany jest czas pobytu. Określa ile sekund przypada na jednostkę. Dla przykładu 1 oznacza, że za każdą sekundę czasu ponadnormatywnego naliczane jest 1/3600 stawki godzinowej. Zaś 1800 oznacza, że za każde rozpoczęte pół godziny naliczane jest 1/2 stawki godzinowej. Typowe wartości to 1 - czas rozliczany co do sekundy, 60 - co do minuty, 300 - za każde rozpoczęte 5 minut, 900 - za każdy rozpoczęty kwadrans, 1800 za każde rozpoczęte pół godziny i 3600 - za każdą rozpoczętą godzinę.
 • 8. stawka za jednostkę - określa ile kosztuje jednostka pobytu. Przykładowo dla rozdzielczości 1800 sekund i ceny za godzinę 3 zł, stawka za każde rozpoczęte pół godziny wynosi 1,50 zł.

Po uruchomieniu i zalogowaniu się do systemu trafimy na ekran POMOCY.

POMOC to opis funkcji jakie mamy do dyspozycji w aplikacji.

W trzech zakładkach: PRZYCISKI, RAPORTY I ZDARZENIA, KSIĘGOWOŚĆ mamy opisane podstawowe funkcje i sposób poruszania po aplikacji.

PRZYCISKI - opisane są funkcje które realizują poszczególne przyciski wystepujące w aplikacji. 

W RAPORTACH I ZDARZENIACH jest opisane jak dodać zdarzenie do osoby (dziecka), które jest obecne ale nie została odbita karta przy wejściu lub przy wyjściu.

W zakładce KSIĘGOWOŚĆ,  mamy informację jak dodać wpłatę, jak usunąć wpłatę 

 


Raport dzienny szczegółowy

Zawiera podstawowe informacje dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu w każdym dniu. Domyślnie wyswietlany jest dzień dzisiejszy. Po kliknięciu na date możemy wybrać inny dzień.

Raport zawiera:

1.Imię i nazwisko dziecka

2. Datę, np. 2014-07-23

3. Nadgodziny czyli czas płatny, np. 00:51:22 

4. Godzine odbicia karty, np. 08:26:38 

5. Zniżki za dzieci (%), np. 50%

6. Koszt opieki

7. Koszt za żywienie

7. Podsumowanie kwoty, jaką przedszkole powinno otrzymać od rodziców.


 

Raport miesięczny zbiorczy

System eDziecko przygotowuje raport miesięczny zbiorczy który zawiera nastepujące informacje:

1.Imię i nazwisko dziecka

 2. Kwotę należną za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie "ponad normatywnym"

3. Podsumowanie kwoty, jaką przedszkole powinno otrzymać od rodziców.
4. Dni obecności
Raport miesięczny szczegółowy.
Zaczyna się od nazwiska i imienia wychowanka przedszkola, a dalej informacje dla rodzica, jak godziny wejść i wyjść, stawka godzinowa i nadgodziny płatne. Raport zawiera równiez zniżki przyznane dziecku.
Jeżeli godzina wejścia lub wyjścia jest czerwona  oznacza to brak przyłożenia karty.
Ten raport może być  przeznaczony dla rodziców.
Raport zawiera następujące informacje - po jednym wierszu dla każdego dnia okresu za jaki jest sporządzamy (najczęściej jeden miesiąc):
 1. 1. datę - jakiego dnia miesiąca dotyczy dany wiersz, np: 2011-06-16.
 2. 2. czas przyprowadzenia dziecka, np: 06:36:50.
 3. 3. czas wybrania dziecka, np: 14:07:59.
 4. 4. czas płatny przed rozpoczęciem się czasu "bezpłatnego", np. 83m10s.
 5. 5. czas płatny po zakończeniu czasu "bezpłatnego", np. 52m59s.
 6. 6. Sumaryczny czas płatny (Nadgodziny), np: 01:44:52
 7. 7. kwota opłaty za dany dzień (gdy sumaryczny czas płatny > 0)
 8. 8. Koszt żywienia
COPYRIGHT © 2011 ISOCOM wszyskie prawa zastrzeżone