Rejestracja czasu pracy

Systemy Rejestracji Czasu Pracy przeznaczone są dla firm i urzędów, które wymagają ścisłego  rozliczania czasu pracy swoich pracowników.

System raportuje rzeczywisty czas pracy w odniesieniu do harmonogramów ustalonych dla poszczególnych grup pracowników.

 

Dzięki połączeniu Systemów Rejestracji Czasu Pracy i Cyfrowego Monitoringu możliwe jest stałe śledzenie i rejestrowanie wybranej osoby lub grupy osób na danym terenie, jak również jeszcze lepsze zabezpieczenie punktów wejść i wyjść.

 

W efekcie System RCP pozwala na zdyscyplinowanie pracowników co stanowi punkt wyjścia do redukcji kosztów i zwiększenia wydajności.
System RCP można zintegrować z istniejącym w firmie systemem kadrowo - płacowym poprzez wdrożenie procedury automatycznej wymiany danych.

COPYRIGHT © 2011 ISOCOM wszyskie prawa zastrzeżone