Szkoły

Bezpieczeństwo w nowoczesnej szkole stało się motorem do zdefiniowania i przygotowania produktu, który sprostałby wyzwaniom jakie stoją przed jednostkami edukacyjnymi w dzisiejszych czasach.
Nowoczesny   monitoring to produkt informatyczny wykorzystujący zalety zapisu obrazu w postaci cyfrowej.

Zapis cyfrowy stwarza nowe możliwości. Instalacje cyfrowe charakteryzuje się szeregiem zalet, do których należy zaliczyć m.in.: łatwiejszy dostępny do nagranego materiału, możliwość integracji z innymi zaawansowanymi funkcjami alarmowymi, wysokiej jakości i trwałość(odporność na zakłócenia i zniekształcenia), większy zasięg instalacji cyfrowych, skalowalność systemu.

 Specyfika monitorigu w szkołach polega m.in. na celach jakie powinien on realizować w tych instytucjach.

Cel podstawowy.
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie szkoły.
Realizacja tego celu to monitorowanie newralgicznych miejsc takich jak: wejścia do budynku, korytarzy, szatni.


Przestępstwa, na które narażeni są przebywający na terenie szkoły to: różnego rodzaju kradzieże odzieży lub innych rzeczy osobistych, wymuszenia i zastraszenia szczególnie młodszych uczniów przez ich starszych kolegów. Coraz częściej dochodzi do groźnych pobić i przestępstw związanych z rozprowadzaniem środków odurzających.

 

Cel dodatkowy.
Ochrona majątku szkoły, samochodów stojących na parkingu szkolnym, urządzeń sportowych, elewacji budynku itp.

Korzyści.
Monitoring wizyjny nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Ale dobrze zaprojektowany i wykonany bez wątpienia pomoże w:
ˇ         
zwiększeniu bezpieczeństwa na terenie budynku i w jego otoczeniu
ˇ         
obserwacji węzłów komunikacyjnych
ˇ         
dyscyplinowaniu
ˇ         
ograniczeniu kradzieży
ˇ          prewencji

PN-EN 50132-7

 • Jeżeli obiekt jest osobą zaś rozdzielczość graniczna zainstalowanego systemu CCTV przewyższa 400 linii telewizyjnych, zalecane minimalne rozmiary obiektu wynoszą:

   

 • na potrzeby identyfikacji - obiekt powinien zajmować przynajmniej 120% wysokości ekranu
 • dla potrzeb rozpoznania - obiekt powinien zajmować przynajmniej 50% wysokości obrazu
 • dla potrzeb detekcji intruza - obiekt powinien zajmować przynajmniej 10% wysokości obrazu
 • dla potrzeb kontroli tłumu - obiekt powinien zajmować przynajmniej 5% wysokości ekranu

  Na rysunku pokazano zalecane względne rozmiary osoby (obiektu) na ekranie.
  źródło: PN-EN 50132-7

 • COPYRIGHT © 2011 ISOCOM wszyskie prawa zastrzeżone