Cła antydumpingowe na chińskie panele

Cła antydumpingowe na chińskie panele wprowadzone !

Kancelaria Eutradefence z Brukseli donosi, o rozporządzeniu opublikowanym przez Komisje Europejską. Nakłada ono tymczasowe cła anty dumpingowe na import paneli fotowoltaicznych a także komponentów używanych do ich produkcji. Komisja uległa pod naciskiem ze strony Niemiec oraz Chin a także lobby w UE i wprowadziła 2 miesięczny okres przejściowy. Cła więc będą wprowadzane dwu stopniowo od 6 czerwca do 5 sierpnia będzie obowiązywać stawka 11.8%. Od 6 sierpnia wchodzą cła w pełnej planowanej wysokości między 37,3% a 67,9%.