eDZIECKO

Elektroniczny System Ewidencji i Rozliczania Pobytu Dziecka w Przedszkolu

 

http://www.flickr.com/photos

Wraz z nowelizacją ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, gminy w całej Polsce muszą uchwalić nowe zasady pobierania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.


Ustawa wskazuje, kiedy i za co samorządy mogą pobierać opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu. Nowelizacja weszła w życie 1 września 2010 r. Gminy mogą pobierać opłaty od rodziców za umieszczenie dziecka w przedszkolu dopiero po pięciu godzinach ich pobytu w placówce. W tym czasie nauczyciele powinni realizować z nimi program wychowania przedszkolnego, który uwzględnia podstawę programową.

 

 

Opis systemu >>>

COPYRIGHT © 2011 ISOCOM wszyskie prawa zastrzeżone