kwiecień 2012
newsletter 04.2012

Czasami wystarczy proste rozwiązanie ...

 

Niezawodnośc działania systemów teleinformatycznych oraz bezpieczeństwo informacji stały się priorytetem w dzisiejszych czasach.  

Sercem systemu teleinformatycznego jest serwerownia. Zarówno kontrola dostępu do pomieszczeń serwerowni jak i monitoring warumków klimatycznych mogą wpływac na poprawną i niezakłóconą pracę serwerów. 

 

Jeżeli decydujemy się na proste rozwiązanie to należy wziąść pod uwagę 

 

Bezprzewodowy system alarmowania i powiadamiania, który jest  idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie potrzebny jest prosty i niezawodny system z komunikatorem GSM. Dzięki wejściom analogowym, moduł alarmowy może pełnić funkcję dozoru urządzeń technicznych przekazując informację o ich stanie, jak również o przekroczeniu krytycznych parametrów, np. temperatury lub ciśnienia.

 

Podstawową funkcją modułu jest informowanie o zmianie stanu wejść przy pomocy kodów zdarzeń wysyłanych do stacji monitorujacych w formie transmisji GPRS lub wiadomości SMS. Funkcjonalność ta pozwala nadzorować pracę różnych urzadzeń, w tym central alarmowych nieposiadających komunikatora telefonicznego. Dzięki wejściom analogowym moduł może być z powodzeniem stosowany w automatyce. Urządzenie oferuje ponadto możliwość powiadamiania o zmianie stanu wejść przy pomocy wiadomości SMS lub przy wykorzystaniu usługi CLIP.
 

Monitoring serwerowni.
Zastosowanie  tego typu systemu świetnie nadaje się do monitorowania podstawowych parametrów serwerowni. A w przypadku serwerowni istotne znaczenie mają: temperatura i wilgotność. Informacja o przekroczeniu zadanych wartości zostaje przesłana sms-em do dedykowanego (lub kilku) telefonów komórkowych.

Moduł alarmowy umożliwia obsługę zarówno tradycyjnych czujek, jak i dedykowanych czujek bezprzewodowych. Obsługa systemu za pomocą pilotów, bezprzewodowego manipulatora czy telefonu komórkowego jest prosta i intuicyjna.

Możliwe jest również zdalne sterowanie za pomocą SMS czy testowanie transmisji. System sygnalizuje awarię łączności.

COPYRIGHT © 2011 ISOCOM wszyskie prawa zastrzeżone