Identyfikacja obiektów

Systemy Kontroli Dostępu stanowią jeden z podstawowych elementów polityki bezpieczeństwa w nowoczesnych firmach i urzędach.

Dobrze zaprojektowane chronią nie tylko przed wtargnięciem osób nieupoważnionych do stref chronionych, ale pełnia szereg dodatkowych funkcji.

Kontrola Dostępu może być zintegrowana np. z sygnalizacją włamania i pożaru czy telewizją przemysłową.
Oprogramowanie zarządzające Kontrolą Dostępu pozwala na nadawanie, zmianę lub pozbawienie uprawnień dostępu do stref chronionych, rejestrowanie przejść przez punkty kontrolne czy rozliczanie wejść ( np. do obiektów sportowych).

Zintegrowanie KD z kamerami cyfrowymi pozwala na jeszcze lepsze zabezpieczenie punktów wejścia i wyjścia ( weryfikacja właściciela karty magnetycznej ze zdjęciem).

Systemy Kontroli Dostępu stanowią naturalną bazę sprzętowo-programową dla Systemów Rejestracji Czasu Pracy.

Kontrola Dostępu

Systemy Kontroli Dostępu stanowią jeden z podstawowych elementów polityki bezpieczeństwa w nowoczesnych firmach i urzędach.

Kontrola i Rejestracja Pojazdów

Zadaniem systemu jest kontrola ruchu samochodowego poprzez identyfikowanie pojazdu, czasu wyjazdu i powrotu do bazy.

System świetnie sprawdza się w zarządzaniu autobusami miejskimi.

Kontrolę bądź rejestarcję pojazdów można prowadzić zarówno w oparciu o systemy KD (kontroli dostępu) polegajace na odczytywaniu i zapisywaniu parametrów przejeżdżających pojazdów. Takie rozwiązania są stosowane w zarządzaniu parkingami i zajezdniami.

Dedykowane systemy Rejestarcji Tablic działają na zasadzie odczytu wideo i porównywania zapisanych informacji z bazą danych.

Jakie rozwiązanie będzie lepsze dla Ciebie?

Prześlij nam informację wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Rejestracja czasu pracy

Systemy Rejestracji Czasu Pracy przeznaczone są dla firm i urzędów, które wymagają ścisłego  rozliczania czasu pracy swoich pracowników.

System raportuje rzeczywisty czas pracy w odniesieniu do harmonogramów ustalonych dla poszczególnych grup pracowników.

Dzięki połączeniu Systemów Rejestracji Czasu Pracy i Cyfrowego Monitoringu możliwe jest stałe śledzenie i rejestrowanie wybranej osoby lub grupy osób na danym terenie, jak również jeszcze lepsze zabezpieczenie punktów wejść i wyjść.

W efekcie System RCP pozwala na zdyscyplinowanie pracowników co stanowi punkt wyjścia do redukcji kosztów i zwiększenia wydajności.
System RCP można zintegrować z istniejącym w firmie systemem kadrowo – płacowym poprzez wdrożenie procedury automatycznej wymiany danych.