Systemy Sygnalizacji Napadu i Włamania

Systemy anywłamaniowe stanowią podstawowy sposób zabezpieczenia dostępu do pomieszczeń.
Często sama obecność agencji ochrony nie wystarczy. Jeżeli chcesz kompleksowo i nowocześnie zabezpieczyć Swoją firmę,zwróć się do nas. Dobierzemy odpowiednie dla Twojej firmy rozwiązania systemowe sygnalizacji napadu i włamania, które w porę ostrzegą odpowiednie służby o naruszeniu wybranej strefy. Elektroniczna ochrona zapewni archiwację informacji o naruszeniu, a także automatycznie uruchomi wybraną przez Ciebie funkcję.

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu zalecamy zintegrować z innymi systemami w firmie np. z siecią cyfrowego monitoringu wizyjnego.