Systemy Przeciwpożarowe

System sygnalizacji alarmów pożarowych składa się głównie z centrali alarmowej, ostrzegaczy (czujek i przycisków) pożarowych oraz sygnalizatorów alarmowych.
Systemy te instaluje się tam, gdzie pożar musi być wykryty szybko i niezawodnie. O jakości systemu sygnalizacji alarmu pożarowego decyduje nie tylko marka, lecz przede wszystkim odpowiednie zaprojektowanie poszczególnych komponentów.

Dziedziny zastosowania to m.in.: przemysł, placówki handlowe i miejsca zgromadzeń, jak hotele, domy opieki, szpitale, centra handlowe, archiwa, zakłady produkcyjne, biura itd.

W zależności od preferencji użytkownika, centrala może automatycznie informować Straż Pożarną o niebezpieczeństwie lub tylko wysyłać sygnał do pracownika ochrony.
Istnieje możliwość integracji Systemu Przeciwpożarowego z elementami Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Systemu Kontroli Dostępu.