Szkoły

Bezpieczeństwo w nowoczesnej szkole stało się motorem do zdefiniowania i przygotowania produktu, który sprostałby wyzwaniom jakie stoją przed jednostkami edukacyjnymi w dzisiejszych czasach.
Nowoczesny   monitoring to produkt informatyczny wykorzystujący zalety zapisu obrazu w postaci cyfrowej.

Zapis cyfrowy stwarza nowe możliwości. Instalacje cyfrowe charakteryzuje się szeregiem zalet, do których należy zaliczyć m.in.: łatwiejszy dostępny do nagranego materiału, możliwość integracji z innymi zaawansowanymi funkcjami alarmowymi, wysokiej jakości i trwałość(odporność na zakłócenia i zniekształcenia), większy zasięg instalacji cyfrowych, skalowalność systemu.

 Specyfika monitorigu w szkołach polega m.in. na celach jakie powinien on realizować w tych instytucjach.

Cel podstawowy.
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym na terenie szkoły.
Realizacja tego celu to monitorowanie newralgicznych miejsc takich jak: wejścia do budynku, korytarzy, szatni.


Przestępstwa, na które narażeni są przebywający na terenie szkoły to: różnego rodzaju kradzieże odzieży lub innych rzeczy osobistych, wymuszenia i zastraszenia szczególnie młodszych uczniów przez ich starszych kolegów. Coraz częściej dochodzi do groźnych pobić i przestępstw związanych z rozprowadzaniem środków odurzających.

Cel dodatkowy.
Ochrona majątku szkoły, samochodów stojących na parkingu szkolnym, urządzeń sportowych, elewacji budynku itp.

Korzyści.
Monitoring wizyjny nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Ale dobrze zaprojektowany i wykonany bez wątpienia pomoże w:

  • zwiększeniu bezpieczeństwa na terenie budynku i w jego otoczeniu
  • obserwacji węzłów komunikacyjnych
  • dyscyplinowaniu
  • ograniczeniu kradzieży
  • prewencji

Jeżeli obiekt jest osobą zaś rozdzielczość graniczna zainstalowanego systemu CCTV przewyższa 400 linii telewizyjnych, zalecane minimalne rozmiary obiektu wynoszą:na potrzeby identyfikacji – obiekt powinien zajmować przynajmniej 120% wysokości ekranudla potrzeb rozpoznania – obiekt powinien zajmować przynajmniej 50% wysokości obrazudla potrzeb detekcji intruza – obiekt powinien zajmować przynajmniej 10% wysokości obrazudla potrzeb kontroli tłumu – obiekt powinien zajmować przynajmniej 5% wysokości ekranu

Na rysunku pokazano zalecane względne rozmiary osoby (obiektu) na ekranie.
źródło: PN-EN 50132-7