Zakłady Przemysłowe

Dlaczego nowe instalacje powinny być budowane w technologii IP ?
Cyfrowy system monitoringu przeznaczony jest dla firm poszukujących skutecznych mechanizmów zwiększania bezpieczeństwa oraz usprawnienia organizacji pracy w przedsiębiorstwie.
Cyfrowa rejestracja zdarzeń, daje możliwości natychmiastowej i zdalnej kontroli dowolnych procesów zachodzących w firmie.
Zasoby systemu mogą być udostępniane poprzez sieć LAN/WAN, łącza ISDN, GPRS czy Internet, dając możliwość prowadzenia równoległego zdalnego dozoru z dowolnego punktu na świecie. Zwielokrotniona,współbieżna kontrola wydatnie usprawnia pracę służb lokalnego dozoru dając gwarancję, że wszyskie niepożądane zdarzenia będą mogły być wyeliminowane, zanim spowodują szkodę dla przedsiebiorstwa. 

System monitoringu wizyjnego w technologii IP.
Podstawowym elementem w takich instalacjach jest kamera IP, którą mozna bezpośrednio przyłączyc do sieci LAN lub sieci bezprzewodowej.
Technologia IP daje przede wszystkim ogromne możliwości rozwoju systemów CCTV. Jeżeli wiemy, że nasz system monitoringu wizyjnego będzie się rozwijał to  warto go budować zaczynając już nawet od kilku kamer.
Architektura sieci i procedury budowania instalacji monitoringu IP są identyczne jak zwykłych sieci informatycznych. Urządzenia do obróbki sygnału wizyjnego posiadają własne adresy IP. Jednocześnie można wykorzystywać analogowe fragmenty instalacji np. kamery poprzez zastosowanie konwerterów sygnału analog/cyfra.

Modułowość CCTV IP. Duża skalowalność systemów opartych na transmisji z wykorzystaniem sieci LAN/WAN pozwala na wdrożenie tej technologii przy małej bądź dużej liczbie kamer. Rozbudowa nie stwarza żadnych problemów.

Ograniczenie kosztów. Wykorzystanie istniejącego okablowania pozwala znacząco zredukować koszty instalacji.
Oferowane rozwiązania w systemach CCTV IP są w stanie zaspokoić nawet najwybredniejszych. Niestety brak wiedzy o technologii sieciowej (wśród wielu instalatorów) sprawia, że systemy analogowe nadal są instalowane u klientów.

Podnoszenie efektywności procesów.
Systemy te w znakomity sposób dyscyplinują pracę własnych pracowników i dają możliwość wyrywkowej kontroli sposobu pracy służb ochrony obiektów.
Pozwalają na skoncentrowaniu się na przedmiocie prowadzonej działalności, a tym samym na poprawie efektywności i konkurencyjności.

Dostarczanie informacji zarządczej.
Oprócz ochrony obiektu, skutecznego zabezpieczania przed kradzieżą system monitoringu służy również jako narzędzie nowoczesnej organizacji pracy.

Korzyści
Systemy monitoringu wizyjnego są coraz częściej integralna częścią infrastruktury budynków biurowych, zakładów przemysłowych, hal produkcyjnych.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek.
Ich zastosowanie wykracza poza typową funkcje nadzoru.
Monitoring wizyjny nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Ale dobrze zaprojektowany i wykonany bez wątpienia pomoże w:

  • kontroli procesów produkcyjnych
  • obserwacji węzłów komunikacyjnych
  • dyscyplinowaniu pracowników
  • dyscyplinowaniu pracowników ochrony
  • ograniczenie kradzieży na terenie zakładu
  • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom przebywającym na terenie zakładu
  • prewencji