Realizacje

Monitoring przepławki przy elektrowni wodnej w Rzeszowie.

Inwestor: Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości.
EIRP Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu budowy przepławek dla ryb, przy istniejących i nowo budowanych elektrowniach wodnych zbudował na rzece Wisłok w Rzeszowie przepławkę przy zaporze wodnej. W tym bowiem miejscu powstała  elektrownia wodna.

Cel: Monitoring wizyjny zlokalizowany został w budynku technicznym elektrowni. Zadaniem monitoringu jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa poprzez obserwacje terenu , na którym zopstały zainstalowane urządzenia i instalacje do monitoringu przepływu ryb oraz otoczenie elektrowni.

W instalacji wykorzystano kamery kompaktowe n-cam 670. Kamery n-cam 670 wyposażone w wysokiej jakości przetwornik SONY ExView HAD CCD II oraz procesor sygnałowy Sony Effio-E charakteryzują się wysoką rozdzielczością obrazu, doskonałą reprodukcją kolorów, a wbudowany reflektor podczerwieni (42 diody IR) umożliwia skuteczną pracę kamery przy braku oświetlenia zewnętrznego.

Miejsce instalacji: Rzeszów

Termin realizacji: kwiecień 2012


Monitoring miejski w Kolbuszowej

Inwestor: Urząd Miejski w Kolbuszowej

Cel: Celem budowy monitoringu miejskiego było zintegrowanie w jednym miejscu wszystkich kamer zainstalowanych na terenie miasta.
Centrum monitoringu zostało zlokalizowane w komendzie Policji. Tam też stanął serwer, który „zbiera” sygnały z kamer zainstalowanych na dworcu PKP, umieszczonych w komisariacie oraz kamer miejskich. 

 Rozwiązanie: Obraz z kamer zostaje zapisywany na serwerze (detekcja ruchu), do którego mają dostep tylko upoważnione osoby. Centrum monitoringu zostało zlokalizowane w komendzie Policji. Tam też stanął serwer, który „zbiera” sygnały z kamer zainstalowanych na dworcu PKP, umieszczonych w komisariacie oraz kamer miejskich. Obecnie właśnie obrazy z tych kilkunastu kamer są rejestrowane przez serwer policyjny.  Oczywiście wymaga to przydzielenia odpowiednich uprawnień, system jest bezpieczny.
Oprogramowanie obsługuje różnicową kompresję obrazu, co zapewnia minimalny strumień danych w sieciach LAN oraz pozwala na stosunkowo płynną transmisję obrazu przy połączeniach modemowych oraz GPRS. Oprogramowanie pozwala na dostęp obrazu z kamer również na telefony komórkowe oraz komputery typu PocketPC. O wszystkich zdarzeniach takich jak detekcja ruchu, sygnał z wejścia itp. użytkownik może zostać natychmiast poinformowany za pomocą SMS, e-maila lub MMS.

Rozwiązanie jest nowoczesne, wzbogacone o szereg funkcji które znacznie ułatwiają pracę i pozwalają na opanowanie wielu punktów monitorujących

Rozwój: Z czasem inwestor planuje rozbudować system monitoringu, włączając dodatkowe kamery instalowane w najbardziej newralgicznych miejscach.

Cel jest taki by z jednego centrum zarządzania można było kontrolować sytuację w mieście.

 Korzyści: System pozwala na rejestrację ruchu samochodowego i pieszego w miejscach najbardziej zagrożonych.  Pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa ludności Miasta Kolbuszowa i w razie potrzeby na szybka interwencję właściwych służb.

Miejsce: miasto Kolbuszowa


Inwestor: MATRAS SA

Cel:  

MATRAS posiada ponad 100 placówek detalicznych. W celu podniesienia jakości obsługi klientów oraz kontroli ekspozycji towaru od 2011 roku systematycznie wdrażany jest jest projekt instalacji kamer.  Zdalny dostęp do kamer ma menadżer , którego zadaniem jest nadzór nad funkcjonowanie placówek handlowych.

Rozwiązanie:

W każdej placówce handlowej objętej programem została zainstalowana od 1 do 3 kamer cyfrowych. Każdy punkt oprócz kamer wyposażony jest w 4 kamerową licencję oraz urządzenia do przesyłu obrazu.

Zastosowane oprogramowanie Alnet pozwala na stosunkowo płynną transmisję obrazu, ograniczona jedynie wielkością transferu danych. Dostęp do kamer można również realizować poprzez telefony komórkowe oraz komputery typu PocketPC. O wszystkich zdarzeniach takich jak detekcja ruchu, sygnał z wejścia itp. uprawniony użytkownik może zostać natychmiast poinformowany za pomocą SMS, e-maila lub MMS.

Rozwój:

Obecnie 7 księgarniach jest zainstalowanych ponad 20 kamer IP. System jest otwarty i nie ma praktycznie ograniczeń co do ilości kamer. Inwestor planuje systematycznie rozwijać projekt.

Korzyści:

System pozwala na zdalne zarządzanie pracownikami oraz nadzór nad prawidłowa pracą ksiegarni. Jeden zdalny menadżer jest w stanie skutecznie zarządzać siecią sklepów wyposażonych w monitoring wideo.

Miejsce instalacji: Między innymi ksiegarnia MATRAS w Millenium Hall w Rzeszowie

Termin realizacji: 2011 – 2012r.


Monitoring Policji w Ropczycach

Inwestor: Policja

Cel: Celem budowy monitoringu miejskiego było zintegrowanie w jednym miejscu wszystkich kamer zainstalowanych na terenie miasta.
Centrum monitoringu zostało zlokalizowane w komendzie Policji. Tam też stanął serwer, który zapisuje sygnały z kamer.

Rozwiązanie: Monitoring został zbudowany w technologii IP. Zastosowano kamery w obudowach zewnetrznych z oświetlaczami IR. System został oparty na oprogramowaniu NUUO, jako baze sprzetowa przyjeto serwer PC. Zarówno serwert jak i switch PoE zostały zainstalowane w szafie 19″. 

 Obraz z kamer zostaje zapisywany na serwerze (detekcja ruchu), do którego mają dostep tylko upoważnione osoby. Centrum monitoringu zostało zlokalizowane w komendzie Policji. Tam też stanął serwer, który zbiera sygnały z kamer.

Oprogramowanie obsługuje różnicową kompresję obrazu, co zapewnia minimalny strumień danych w sieciach LAN oraz pozwala na stosunkowo płynną transmisję obrazu przy połączeniach modemowych oraz GPRS. Oprogramowanie pozwala na dostęp obrazu z kamer również na telefony komórkowe oraz komputery typu PocketPC. O wszystkich zdarzeniach takich jak detekcja ruchu, sygnał z wejścia itp. użytkownik może zostać natychmiast poinformowany za pomocą SMS, e-maila lub MMS.

Rozwiązanie jest nowoczesne, wzbogacone o szereg funkcji które znacznie ułatwiają pracę i pozwalają na opanowanie wielu punktów monitorujących

Rozwój: System jest elastyczny i podatny na rozbudowę. Moc serwera została dobrana tak aby dołożenie dodatkowych kamer nie stanowiło problemu z wydajnością. 

Korzyści: System pozwala na rejestrację ruchu samochodowego i pieszego w miejscach rejestrowanych przez kamery.  

Miejsce: miasto Ropczyce


Cel: Usprawnienie pracy przedszkola poprzez zmniejszenie obciążenia pracowników ewidencją dzieci i rozliczaniem ich pobytu.

Rozwiązanie: Wdrożono system e-Dziecko. W przedszkolu zainstalowano rejestreator który zlicza czas przyjścia dzieci do przedszkola i wyjścia. Ze strony opiekuna odprowadzającego dziecko do placówki całe zaangażowanie sprowadza się do zbliżenia karyę do czytnika(rejestratora)
Odbierając dziecko z przedszkola, rodzic ponownie zbliża kartę do czytnika w celu odnotowania wyjścia. System w tym czasie oblicza koszty żywienia i ewentualnej opieki za dodatkowe godziny.

Korzyści: Opiekunki mogą poświęcić więcej czasu dzieciom zamiast sporządzać listy obecności.

Księgowość na bieżąco może obserwować koszty żywienia i ponadprogramowego pobytu dzieci w przedszkolu, a także rejestrować wpłaty rodziców, aby je następnie szybko rozliczyć korzystając z wbudowanych w system modułów księgowych.

Dyrekcja posiada możliwość monitorowania działalności przedszkola dzięki modułom statystycznym.

Czas instalacji: 2014r.