Handel

Właściciel sklepu poważnie traktujący kwestie bezpieczeństwa powinien pomyśleć o profesjonalnym systemie monitoringu, opartym na rejestratorze cyfrowym, najlepiej jeszcze współpracującym z kasami fiskalnymi. Taki system w połączeniu z ochroną fizyczną lub “obrotnym” kierownictwem placówki daje praktycznie 100 – procentową skuteczność identyfikacji niepożądanych zdarzeń w sklepie.
Podstawowymi elementami każdego standardowego systemu CCTV są : kamery z obiektywami, rejestrator, monitor oraz zasilacze i okablowanie. Projekt systemu powinien być zawsze robiony indywidualnie, pod potrzeby konkretnej placówki. Należy uwzględnić w nim lokalizację sklepu, organizację pracy, liczbę wejść, ustawienie regałów, rozmieszczenie oraz typ oświetlenia itp. Cele jakie detalista stawia przed systemem oraz posiadane przez niego środki finansowe, narzucają liczbę oraz rodzaj zamontowanych w sklepie kamer. Jeżeli wspomniane środki finansowe nie wystarczają na jednorazową instalację dostatecznej liczby kamer, już na etapie projektowania, system powinien uwzględniać możliwość przyszłościowej rozbudowy o kolejne punkty obserwacyjne.

Zero martwych pól.

Podstawowe zadania, jakie powinien spełniać system dozoru wizyjnego: identyfikacja zdarzeń w sali sprzedaży, kontrola personelu, dostaw i magazynowani, prewencja, czyli psychologiczne oddziaływanie kamer na osoby o złych zamiarach, obserwacja wejść głównych do sklepu, ewentualnie parkingu przed sklepem ( zmotoryzowani klienci chętniej dokonują zakuppw w sklepie, gdy mniej się martwią o pojazdy). Dodatkowymi zadaniami mogą systemu być: wizualizacja operacji kasowych z możliwością tworzenia bazy operacji POS, zdalny podgląd przez internet lub też zapis dźwięku z wybranych punktów dozorowych. 
Zawsze jednak kluczowym zadaniem systemu jest zapobieganie wszelkiego rodzaju kradzieżom.
Dla właściciela placówki szczególnie niebezpieczne są oszustwa wywołane przez personel – zwłaszcza podczas dokonywania sprzedaży. Nagminnym jest “nabijanie” na kasę kodu tańszego towaru, zaś wydawanie klientowi towaru o większej wartości. Aby skutecznie temu zapobiec, najlepszym jest zainstalowanie kamery obserwującej każde stanowisko kasowe, ze szczególnym uwzględnieniem wizerunku klienta, sprzedawcy oraz towarów na taśmie. Dodatkowo do kasy powinno być podłączone urządzenie przechwytujące informacje POS, które wyświetla na wyjściu kamerowym dane o transakcjach. Dzięki temu mamy niepodważalny dowód na ewentualne oszustwa w sprzedaży niewłaściwego asortymentu. Dodatkowo właściciel sklepu otrzymuje doskonałe narzędzie marketingowe dzięki któremu może badać choćby wpływ promocji bądź odpowiedniej ekspozycji na sprzedaż wybranych towarów.
W każdym sklepie można wskazać choćby kilka punktów w których konieczne jest zainstalowanie kamer przemysłowych. Są to przede wszystkim wejścia do obiektu, w których monitoring zapewnia czasami jedyną możliwość identyfikacji osoby, stanowiska kasowe, gdzie najczęściej dochodzi do niepożądanych sytuacji, oraz ciągi komunikacyjne w których nieuczciwy klient może schować do kieszeni jakiś towar.  Rozmieszczenie kamer powinno być tak przewidziane, aby nie pozostawiało tzw. martwych pól, w których złodziej mógłby przepakować towar z koszyka do kieszeni. 

Indywidualne podejście.

Wobec tego na jakie parametry poszczególnych elementów systemu dozoru wizyjnego powinien zwracać uwagę właściciel sklepu, podejmując decyzję o zakupie?
Dokonując wyboru poszczególnych urządzeń systemu przede wszystkim nie należy kierować się niską ceną. Trzeba pamiętać iż poszczególne urządzenia monitoringu wizyjnego odpowiednio ze sobą  połączone tworzą tzw. system dozoru wizyjnego. Ów system ma zabezpieczać obiekt oraz niezależnie od warunków przekazywać użytkownikowi dane w postaci zarejestrowanych zdarzeń, stanowiące niepodważalny dowód na zaistniałe sytuacje. Każdy system zabezpieczeń stanowi pewną “tarczę ochronną”, która jest na tyle wytrzymała, na ile odporny jest najsłabszy jej element. Dlatego w systemach wizyjnych nie można mówić o pewnych standardach, każdy obiekt należy rozpatrywać indywidualnie. Wybierając urządzenia, najlepiej zdać się na porady profesjonalnej firmy instalacyjnej, która nie tylko jest w stanie przygotować wstępny projekt systemu, ale także podczas instalacji będzie dysponować odpowiednim zapleczem technicznym. Należy jedynie pamiętać iż nawet najlepsza kamera nigdy nie będzie ludzkim okiem, zaś najlepszy rejestrator nie zapisze obrazu jak producent filmowy.
Podstawowe parametry urządzeń na które właściciel sklepu może zwrócić uwagę to : prędkość wyświetlania i zapisu rejestratora – im wyższa tym lepiej (generalnie zapis nie powinien być wolniejszy niż 5 kl./sek. dla kamery), rozdzielczość zapisu powinna zapewniać właściwą identyfikację zdarzeń (ok. 640×480 pixeli), w przypadku kamer należy zwrócić uwagę na dwa parametry : rozdzielczość pozioma obrazu podana w liniach TV (dla kamer kolorowych powinna zawierać się w zakresie od 420 do 540 linii TV) oraz czułość na minimalne oświetlenie określona w luxach (w zależności od poziomu oświetlenia konkretnego punktu obserwacyjnego nie powinna być gorsza niż 1lux). Warto jest również zwrócić uwagę na okres i warunki gwarancji.
W jakich newralgicznych punktach sklepu, w jakiej odległości od siebie i na jakiej wysokości powinny znaleźć się kamery? Czy lepiej jeśli są one od razu widoczne czy bardzie ukryte? Minimalna ilość kamer w sklepie uzależniona jest od jego powierzchni. Nie ma tu jakiś standardów. Słuszne natomiast jest stwierdzenie, iż minimalna ilość punktów kamerowych powinna zapewniać ciągłość obserwowanej strefy bezpieczeństwa. Oznacza to iż należy tak rozplanować rozmieszczenie punktów obserwacyjnych, by nie pozostawały miejsca nie widoczne w systemie.

Jaka kamera?

W placówkach handlowych ważne jest rozmieszczenie kluczowych kamer. Są to kamery obserwujące wejścia do obiektu, za pomocą których będziemy mogli zidentyfikować osobę, oraz kamery monitorujące transakcje fiskalne – jedna kamera powinna objąć klienta, kasjera, kasę oraz towar. W przypadku kamer “wejściowych” należy zwrócić uwagę na wysokość ich zawieszenia (nie więcej jak 2,5m od podłogi) oraz na obiektyw który powinien zapewniać skuteczną pracę kamery w warunkach nagłej zmiany oświetlenia (obiektywy z AutoIris).
Wybór kamer czarno-białe lub kolorowe uzależniony jest od warunków oświetleniowych w sklepie. Ze względu na lepszą czytelność oraz identyfikację obrazu, zalecane są głównie kamery kolorowe, lecz niestety właśnie one posiadają pewne ograniczenia warunków pracy. Chodzi tutaj o dość wysoki (w porównaniu z kamerami czarno-białymi) próg odporności na minimalne oświetlenie. Przeciętna kamera kolorowa ma wartość progową oświetlenia ok. 0,5 luxa , zaś przeciętna kamera czarno-biała aż 0,05 luxa. Ponadto kamery kolorowe są droższe (ok. 30%) od kamer czarno-białych. Ciekawym rozwiązaniem są kamery typu dzień/noc, które posiadają dualny cyfrowy przetwornik CCD. W warunkach dobrego oświetlenia kamera pracuje na przetworniku kolorowym, zaś po przekroczeniu wartości progowej oświetlenia przełącza się na przetwornik monochromatyczny. Kamery tego typu są aktualnie nieznacznie droższe od kamer kolorowych średniego segmentu.
Odnośnie rozdzielczości kamery można powiedzieć tylko tyle, że im jest ona wyższa, tym kamera lepiej odwzorowuje szczegóły. Powinno się natomiast zwrócić uwagę na obsługiwaną przez odbiornik maksymalną rozdzielczość, ażeby nie okazała się niższa od rozdzielczości kamery.
W placówkach handlowych lepiej jest stosować kamery w obudowach kompaktowych, nie tylko ze względu na lepsze parametry pracy oraz możliwość doboru obiektywów, ale także ze względów prewencyjnych. Widoczna na ścianie lub suficie kamera odstrasza około połowy potencjalnych złodziei. Atrapy owszem odgrywają dodatkową rolę odstraszającą, ale tylko w przypadku połączenia ich z działającym systemem. Mogą stanowić dobry dodatek do działających systemów. Instalacja samych atrap na obiekcie jest skuteczna tylko do pewnego czasu.

Same kamery to nie wszystko.

Równie ważne, co odpowiedni dobór parametrów kamer i ich rozmieszczenie, jest możliwość szybkiego przeglądania nagrań w dobrej jakości. Funkcjonalność współczesnych cyfrowych rejestratorów (zwłaszcza tych opartych na kartach PCI) jest w tym zakresie imponująca. Skuteczne systemy monitoringu zapewniają efektywne przeszukiwanie materiału według rozmaitych kryteriów : po czasie, po zdarzeniu alarmowym, po kodzie produktu w przypadku podłączenia POS, po detekcji ruchu w wybranym obszarze konkretnej kamery, po zmianie obrazu w wybranym kadrze, itp.
Niezwykle ważne jest także aby rejestrator umożliwiał sprawne wydobycie zapisanych zdarzeń na nośnik zewnętrzny w formacie akceptowalnym przez środowiska PC, dla kierownictwa sklepu lub dla Policji. W tej dziedzinie rejestratory oparte na kartach PCI deklasują urządzenia typu StandAlone. Warto również zaznaczyć iż tego typu systemy są intuicyjne w obsłudze oraz umożliwiają szybki i elastyczny wybór parametrów obserwacji.

Trudny wybór.

Niezwykle trudno jest podjąć decyzję o zakupie konkretnego systemu dozoru wizyjnego dysponując jedynie kolorowymi folderami. Najlepszym rozwiązaniem jest zaprezentowanie urządzeń w miejscu instalacji, lub bezpośredni kontakt z sprzedającym. Ważnym jest również, aby firma która podejmuje się instalacji tego typu systemów posiadała odpowiednie zaplecze techniczne i wiedzę na ich temat. Dokonując wyboru rozwiązania technicznego i firmy instalującej trzeba zawsze mieć na uwadze fakt iż każdy sklep jest indywidualny, tak więc standardowe schematy po prostu nie istnieją. W tym przypadku system zabezpieczeń powinien być “uszyty” na miarę potrzeb konkretnego obiektu.  

Instalacja kamer cyfrowych Axis w sklepach Lacoste.Jak przekształcić system monitoringu przeznaczony do ochrony mienia w narzędzie wspierające proces zarządzanie sklepami?
Sieć Lacoste w Hiszpanii przeszła drogę od niewydajnego systemu monitoringu opartego na kamerach analogowych aż do nadzoru na bazie IP Axis, który stał się kluczowym narzędziem biznesowym jednego z najbardziej prestiżowych producentów odzieży na świecie.

Firma Basi S.A., zarządzająca siecią 131 sklepów w Hiszpanii, w tym między innymi butikami Lacoste, zdecydowała się na montaż systemu monitoringu w swoich placówkach, aby kontrolować  i zmniejszyć skalę strat i kradzieże. Pierwszym krokiem była instalacja kamer analogowych do obserwacji przestrzeni sklepów. Po krótkim okresie próbnym okazało się jednak, że niektóre elementy instalacji nie spełniają oczekiwań managerów. Dział IT zasugerował alternatywny system do monitoringu wideo, bazujący na technologii IP i kamerach Axis Communications, zapewniający nie tylko znaczące korzyści pod względem jakości obrazu, łatwości instalacji czy kompatybilności, ale umożliwiał także szersze wykorzystanie obrazu wideo i udostępnienie informacji innym działom firmy.

Instalacja pilotażowa powstała w sklepie Lacoste na ulicy Gran Via w Madrycie. Istniejąca już w sklepie infrastruktura intranetowa, połączona z głównym biurem Basi S.A., okazała się wystarczająca do podłączenia systemu kamer, co już na wstępie pozwoliło na znaczne oszczędności. Ponadto wykorzystanie pojedynczej sieci umożliwia dodawanie i usuwanie kolejnych kamer oraz konfigurowanie systemu zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami. Nowe rozwiązanie przewyższało system analogowy pod względem szybkości transmisji i jakości obrazu. Możliwe stało się identyfikowanie podejrzanych zachowań, dzięki czemu ochrona sklepu mogła przewidzieć potencjalną kradzież lub wystąpienie innych niepożądanych sytuacji.

Pozytywne wyniki osiągnięte w Madrycie szybko skłoniły firmę do instalacji systemów opartych na kamerach Axis w kolejnych siedmiu placówkach. Projekty wdrożeń były za każdym razem dopasowywane do architektury danego sklepu. Uwzględniano przy tym ocenę ryzyka kradzieży w każdym sklepie oraz nakłady finansowe na instalację. Przeprowadzona analiza wykazała, że typowy system powinien składać się z dziewięciu do szesnastu kamer sieciowych AXIS 216FD oraz jednej kamery sieciowej AXIS 215 PTZ na każdy sklep. W każdym obiekcie zainstalowano także sprzęt nagrywający i oprogramowanie do pomiaru przepływu klientów odwiedzających każdy sklep.